Search

Prouduct

12000ml/min

 • YZ35 series 이지로드 펌프 헤드
  • PPS 재질, 알루미늄 알로이 재질 선택 가능
  • Flow Rate: 0.69-12000mL/min
  • 스테인리스 스틸 롤러 어셈블리
  • Maker : Shenchen / China
 • OEM pump (YZ35 head) 장비장착형 튜빙 펌프 (YZ35 head)
  • Model No:
  • OEM-Z501
  • OEM-J401
  • OEM-JT401
  • Maker : Shenchen / China